Normes del Bloc


Aquest bloc és una eina perquè AFOCA s'obri al món.
La relació de normes que a continuació es redacten , té per objectiu aconseguir un funcionament òptim del Bloc. Així com un ús apropiat per part dels usuaris. Esperant el millor de cada un de vosaltres aportant , comentaris , experiències i sobretot fotografies.

1 . L'ús d'aquest bloc és única i exclusivament fotogràfic ja sigui , el relacionat amb les activitats de AFOCA ( cursos , exposicions , notícies , ...... ) , així com les publicacions dels popios usuaris . Sempre que tingui relació amb la fotografia.

2 . No s'admeten imatges de les quals no siguem l'autor , o no tinguem seus drets.

3 . No es publicaran imatges que puguin ferir la sensibilitat d'altres persones , així com imatges ofensives i / o que atemptin contra la dignitat de les persones ( pornografia , violència , ...... ) L'administrador podrà eliminar la publicació sense previ avís i l'usuari serà advertit . Si el mateix usuari reincideix en les publicacions podrà ser expulsat del bloc.

4 . Es pot publicar una entrada o imatge al bloc per persona i dia . Amb la 
finalitat de ser el mes equitatiu possible perquè tots els usuaris tingui el mateix protagonisme i les màximes oportunitats de mostrar les seves imatges . És possible crear un collage en una sola imatge.

5 . Per a un correcte emmagatzematge de les imatges , és imprescindible que estiguin degudament etiquetades. Es prega que cada autor etiqueti les seves imatges . D'aquesta manera serà més fàcil per a altres usuaris trobar i poder gaudir del vostre treball.

6 . Si l'usuari no etiqueta la imatge o l'etiqueta indegudament , l'administrador es reserva el dret de etiquetar correctament segons els criteris i les etiquetes preestablertes al bloc. En aquest cas s'ha d'advertir a l'usuari sobre el canvi o la recomanació d'etiquetar correctament . Si es persisteix en mal ús de les normes per a aquest efecte , l'administrador prengués altres mesures.

7 . A continuació es redactaran una sèrie d'etiquetes en forma de categories . Aquestes seran les que encapçalessin l'etiquetatge d'una imatge , i es podran complementar l'etiquetatge de la imatge amb les subcategories que siguin necessàries.

-CATEGORIES: AFOCA , Blanc i negre , Natura morta, Esportiva ,Macro , Natura , Paisatge , Urbana , ...  
-SUB CATEGORIES: Ciutat , Composició, Estrelles, F1, Granollers, Halloween , Llums , Monuments , Motor , Nit , Passeig , Planta , Rio ,Tardor ,Textura , ... ...       

Dins Sub categories també aniran incloses les etiquetes referntes a la localització de la imatge si així ho requereix la publicació: Ciutat , Mar , Muntanya , ... ...

8 . L'etiqueta AFOCA és d'ús exclusiu per a l'associació i les publicacions que es duguin a terme en el seu nom

9 . Les etiquetes seran creades per l'administrador del bloc. En cas de no trobar l'etiqueta adequada per a la publicació i es necessita una nova , se li demanarà a l'administrador . Valorarà la petició i en conseqüència la incorporarà o no.

10 . Si s'etiqueta de manera incorrecta o desobeint les normes del bloc , l'administrador pot editar l'etiquetatge sense previ avís.

11 . L'administrador s'encarregarà de vetllar del bon ús del bloc per part dels usuaris . No permetrà comentaris ofensius i grollers entre usuaris o externs . Aquests s'eliminaran ipso facto , podent vetar aquesta persona en l'ús del bloc si reincideix.

12 . El Bloc de AFOCA és una extensió més de l'associació. Per la qual cosa queda subjecta a les decisions que la junta directiva prengui i que afectin al bloc. Per tant , l'administrador no podrà prendre decisions arbitràries en relació a l'expulsió i / o veto d'un usuari sense previ consens amb la junta directiva.